Kummist reovee allikad ja saasteainete keemiline koostis, kummist reovee puhastusmeetodid

2022-06-13

1. Kummist reovee allikas ja saasteainete keemiline koostis

Kummireovesi pärineb kummitöötlemisel tekkivast reo- ja pesureoveest, nagu kummirehvitehase reovesi, kummi ringlussevõtu reovesi, kummitööstuse toodete tehase reovesi, butadieenkummist reovesi, stüreenbutadieenkummist reovesi, loodusliku lateksi töötlemise reovesi, kummiemulsiooni polümerisatsiooni tootmisjäätmed vesi jne.

Kummist reovee saasteainete keemilised komponendid on õlid, soolad, kolloidse orgaanilise aine KHT, ammoniaaklämmastik, heljumid, sulfiidid, raskmetalliioonid jne.

Teiseks kummist reoveepuhastusmeetod

Kummist reovee tööriistad "Kummitoodete tööstuslike saasteainete heitestandard" (GB27632-2011)

Kummist reoveepuhastusmeetod:

1. Happe-aluse reguleerimispaak 2. Keemiline koagulatsioonitöötlus 3. Hüdrolüüsi hapestamispaak 4. Kontaktoksüdatsioonipaak 5. Settepaak